Postępowanie z dnia: 2010-07-13 09:13:46

Nr postępowania: CRZP: ZP/339/047/R/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont sali audytoryjnej - E41 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Jednostka Prowadząca: Dział Inwestycji i Remontów

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2010-07-01 10:25:52
zał. II 1 PB Opis techniczny - architektura
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-01 10:26:04
zał. II 2 PB rys 1 rzut budowlany poziomu 0
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-01 10:26:16
zał. II 3 PB rys 2 rzut budowlany poziomu antresoli
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-01 10:26:29
zał. II 4 PB rys 3 rzut budowlany posadzka
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:12:34
zał. II 6 PB rys 5 przekroje B-B, C-C
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:14:36
zał. II 7 PB rys 6 umeblowanie poziom antresoli
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:14:55
zał. II 8 PB rys 7 przekrój A-A umeblowanie
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:15:14
zał. II 9 PB rys 8 przekroje B-B, C-C umeblowanie
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:15:24
zał. II 10 PB rys 9 rzut wyposażenie techniczne
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:15:34
zał. II 11 PB rys 10 sufit wyposażenie techniczne
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:15:55
zał. II 12 PB rys 11 przekrój A-A wyposażenie techniczne
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:30:34
zał. II 13 PB rys 12 przekroje B-B, C-C wyposażenie techniczne
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:31:00
zał. II 14 PB rys 13 kolorystyka ściany PN - ZACH
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:31:35
zał. II 15 PB rys 14 kolorystyka ściany PD - ZACH i PN - WSCH
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:31:49
zał. II 16 PB rys 15 rzut dachu
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:32:01
zał. II 17 PB rys 16 DETAL A wymiana pulpitów
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:32:12
zał. II 18 PB rys 17 DETAL B uzupełnienie siedzisk
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:32:23
zał. II 19 PB rys 18 DETAL C nowy rząd siedzisk
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:32:35
zał. II 20 PB rys 19 DETAL D nowy pulpit
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:33:05
zał. II 21 PB rys 20 DETAL E konsola wykładowcy
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:33:15
zał. II 22 PB rys 21 DETAL F szklana balustrada
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:33:26
zał. II 23 PB rys 22 przeszklony wykusz-wyjście na klatkę schodową
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:33:36
zał. II 24 PB rys 23 nowe okucia stalowe schodów i stopni
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:33:48
zał. II 25 PB rys 24 drabiny przełazowe w pom. technicznym
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:33:58
zał. II 26 PB rys 25 renowacja okna
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:34:08
zał. II 27 Opis techniczny - konstrukcja
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:34:18
zał. II 28 rys K-01 ruszt pod centralę
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:34:29
zał. II 29 PW Opis techniczny - wentylacja
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:34:41
zał. II 30 PW rys CEWEGFP0001 rzut poziomu +0,00
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:35:25
zał. II 31 PW rys CEWE01P0002 rzut poddasza
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:35:34
zał. II 32 PW rys CEWE02P0003 rzut dachu
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:35:45
zał. II 33 PW Opis techniczny - branża elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:36:01
zał. II 34 PW rys CEEL--U1000- schemat zasilania
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:36:18
zał. II 35 PW rys CEEL--U1001- schemat sterowania
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:36:30
zał. II 36-37 PW rys CEEL--C1002- obliczenia WZL
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:36:42
zał. II 38-43 PW rys CEEL01U1050- istniejąca rozdzielnica piętrowa
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:36:54
zał. II 44 PW rys CEEL01P1051- inst. zasilania opraw oświetleniowych i rolet
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:37:03
zał. II 45 PW rys CEEL01P1052- inst. gniazd wtyczkowych
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:37:14
zał. II 46 PW rys CEEL01P1053- inst. elektryczne pomieszczenie wentylatorni
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:37:24
zał. II 47 PW rys CEEL02P1054- inst. elektryczne poddasze
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:37:34
zał. II 48 PW rys CEEL03P1055- inst. elektryczne dach
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:37:44
zał. II 49-58 PW rys CEEL01U1056- Tablica rozdzielcza TA
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:37:58
zał. II 59 PW Opis techniczny - branża teletechniczna
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:38:10
zał. II 60 PW rys CETT--U2000- inst. multimedialne schemat ideowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:38:24
zał. II 61 PW rys CETT01P2001- inst. multimedialne
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:39:06
zał. II 62 PW rys CETT--P2002- inst. multimedialne wyposażenie szafy urządzeń centralnych
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:39:23
zał. III 1 Przedmiar branża budowlana
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:39:36
zał. III 2 Przedmiar branża sanitarna - instalacja wentylacji i klimatyzacji
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:39:47
zał. III 3 Przedmiar branża elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:39:58
zał. III 4 Przedmiar branża teletechniczna - str tytuł. inst. multimedialne
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-02 08:40:08
zał. III 4a Przedmiar branża teletechniczna
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-05 08:01:44
zał. II 5 PB rys 4 przekrojeAA
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-09 14:06:08
zał. IV STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-09 14:24:50
2 specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-09 14:25:08
3 zał I 1 formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-09 14:25:19
4 zał I 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-09 14:25:51
5 zał I 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-09 14:26:01
6 zał I 4 wykaz wykonanych robót
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-09 14:26:12
7 zał I 5 wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-09 14:26:23
8 zał. I 6 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-09 14:26:33
9 zał. I 7 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 1 pkt 2
pobierz