Postępowanie z dnia: 2013-07-19 15:31:28

Nr postępowania: CRZP/295/009/R/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynkach A i B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-07-19 15:05:51
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2013-07-19 15:06:32
Załącznik 1 do siwz
pobierz
Modyfikacja: 2013-07-19 15:07:11
Załącznik 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
pobierz
Modyfikacja: 2013-07-19 15:07:43
Załącznik 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
pobierz
Modyfikacja: 2013-07-19 15:08:34
Załącznik 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych
pobierz
Modyfikacja: 2013-07-19 15:09:09
Załącznik 5 - oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień
pobierz
Modyfikacja: 2013-07-19 15:09:56
Załącznik 6 do siwz- wzór umowy
pobierz
Modyfikacja: 2013-07-19 15:10:29
Załącznik 7 do SIWZ - informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Modyfikacja: 2013-07-19 15:10:57
Załącznik 8 do SIWZ - wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-19 15:12:22
Załącznik I do siwz - Projekt Techniczny
pobierz
Modyfikacja: 2013-07-19 15:13:28
Rzuty pięter WETI A - rys. 1-7
pobierz
Modyfikacja: 2013-07-19 15:14:03
Rzuty piwnic WETI A - rys. 8
pobierz
Modyfikacja: 2013-07-19 15:17:33
Rzuty pięter WETI B - rys. 9
pobierz
Modyfikacja: 2013-07-19 15:18:03
Rys. 10 - listwa przypodłogowa
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-19 15:18:58
Załącznik II do siwz - Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-19 15:20:08
Załącznik III do siwz_Przedmiar robót _KIB 103
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-19 15:20:41
Załącznik IV do siwz - Przedmiar robót KIB 2
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-19 15:21:09
Załącznik V do siwz - Przedmiar robót _336
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-19 15:22:32
Załącznik VI do siwz_ Przedmiar robót _KIOP
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-19 15:23:20
Załącznik VII do siwz _ Przedmiar robót_sanitariaty
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-19 15:24:18
Załącznik VIII do siwz _ Przedmiar robót _746
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-19 15:26:34
Załącznik IX do siwz_Przedmiar WETI A piwnica
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-19 15:27:35
Załącznik X do siwz_Przedmiar robót_Budynek B
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-19 15:28:17
Załącznik XI do siwz_Przedmiar branża elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-19 15:29:07
Załacznik XII do siwz - STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-19 15:29:39
Załacznik XIII do siwz _BIOZ
pobierz