Postępowanie z dnia: 2014-12-19 13:09:04

Nr postępowania: ZP/474/055/U/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługi poligraficzne dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-12-24 09:11:37
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2014-12-24 09:11:50
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2014-12-24 09:12:02
Załącznik nr 2 - formularz rzeczowo-cenowy_poligrafia_cz. I,II,III
pobierz
Specyfikacja: 2014-12-24 09:12:15
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
pobierz
Specyfikacja: 2014-12-24 09:12:27
Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2014-12-24 09:12:42
Załącznik nr 6 - Wykaz Wykonanych Usług
pobierz
Specyfikacja: 2014-12-24 09:13:06
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2014-12-24 09:13:25
Załącznik nr 7a - Wzór umowy_część I
pobierz
Specyfikacja: 2014-12-24 09:13:43
Załącznik nr 7b - Wzór umowy_część II
pobierz
Specyfikacja: 2014-12-24 09:14:00
Załącznik nr 7c - Wzór umowy_część III
pobierz
Specyfikacja: 2014-12-24 09:14:12
Załącznik nr 8 - wymagania techniczne i jakościowe
pobierz
Specyfikacja: 2014-12-24 09:14:22
Załącznik nr 9-Zestawienie projektów
pobierz