Postępowanie z dnia: 2015-07-03 14:59:51

Nr postępowania: ZP/212/047/R/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej 1 Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-07-03 14:57:18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2015-07-03 14:57:48
Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2015-07-03 14:58:22
STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2015-07-03 14:59:11
Opis techniczny - dokumentacja
pobierz
Specyfikacja: 2015-07-03 14:59:34
Przedmiar robót
pobierz