Postępowanie z dnia: 2017-05-23 12:06:50

Nr postępowania: CRZP: ZP/82/055/R/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Budowa sieci cieplnej na terenie kampusu "B" Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-05-29 07:23:26
siwz.ciepłociąg Kampus B
pobierz
Modyfikacja: 2017-06-07 13:10:13
zmiana treści specyfikacji.1.ciepłociąg
pobierz
Specyfikacja: 2017-05-29 07:23:55
zał. 5 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2017-05-29 07:24:26
zał. II dokumentacja projektowa
pobierz
Specyfikacja: 2017-05-29 07:24:55
zał. III STWIORB
pobierz
Specyfikacja: 2017-05-29 07:25:09
zał. IV przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2017-05-29 07:25:27
zał. nr 2c instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (wersja wstępna)
pobierz
Specyfikacja: 2017-05-29 07:30:27
zał. nr 2b Jednolity dokument - w formacie .DOC (wersja edytowalna) sieć cieplna kampus B
pobierz
Specyfikacja: 2017-05-29 07:31:16
zał. nr 2a Jednolity dokument - w formacie .PDF sieć cieplna kampus B
pobierz