Postępowanie z dnia: 2018-12-10 15:04:44

Nr postępowania: K/1/2018

Status postępowania:
ARCHIWUM

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z terenami przyległymi

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2018-12-10 14:51:00
Regulamin konkursu
pobierz
Modyfikacja: 2019-02-26 11:19:46
zmiana treści regulaminu konkursu 26.02.2019 r.
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-10 14:52:30
Załącznik nr 1 - Mapa zasadnicza z uzbrojeniem terenu
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-10 14:53:08
Załącznik nr 2 - Inwentaryzacja terenu będącego przedmiotem opracowania i granice opracowania
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-10 14:54:50
Załącznik nr 3 - Inwentaryzacja budynków
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-10 14:55:29
Załącznik nr 4 - Wytyczne wynikające z celu miejskiego i założeń przyjętych przez Politechnikę Gdańską
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-10 14:56:02
Załącznik nr 5 - Mapa kampusu Politechniki Gdańskiej z wewnętrzną numeracją budynków
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-10 14:56:36
Załącznik nr 6 - Mapa otoczenia kampusu Politechniki Gdańskiej
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-10 14:57:11
Załącznik nr 7 - Uwarunkowania środowiskowe obszaru objętego konkursem
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-10 14:58:02
Załącznik nr 8 - Fotografie terenu będącego przedmiotem opracowania
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-10 14:58:41
Załącznik nr 9 - Modele 3D budynków Politechniki Gdańskiej
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-10 14:59:16
Załącznik nr 10 - Model 3D terenu Politechniki Gdańskiej
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-10 15:00:07
Załącznik nr 11 - Projekt ul. Nowa Politechniczna
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-10 15:00:45
Załącznik nr 12 - Schemat kompozycyjny plansz
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-10 15:01:16
Załącznik nr 13 - Karta identyfikacyjna Uczestnika konkursu
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-10 15:01:44
Załącznik nr 14 - Oświadczenie Uczestnika konkursu
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-10 15:02:16
Załącznik nr 15 - Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-10 15:02:43
Załącznik nr 16 - Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-10 15:03:12
Załącznik nr 17 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
pobierz