Postępowanie z dnia: 2019-06-07 14:48:18

Nr postępowania: ZP/123/055/U/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługę konserwacji i napraw awaryjnych systemów sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) i dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) w budynkach Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2019-06-07 14:45:26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-06-07 14:45:48
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-06-07 14:46:20
Harmonogram konserwacji systemów sygnalizacji alarmu pożarowego
pobierz
Specyfikacja: 2019-06-07 14:46:37
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2019-06-07 14:46:49
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-06-07 14:47:13
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2019-06-07 14:47:26
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-06-07 14:47:36
Wzór Umowy
pobierz
Modyfikacja: 2019-06-11 13:39:17
ZMIENIONY ! WZÓR UMOWY
pobierz
Specyfikacja: 2019-06-07 14:47:48
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz