Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-03-06 09:56:30

Nr postępowania: ZP/58/055/R/20

Status postępowania:
AKTYWNY

Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdańskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na przedszkole” - ul. Do Studzienki 34 w Gdańsku, nr działki 223/1, 224/4, obr. 54

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-03-06 09:42:07
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-06 09:42:47
Załączniki do SIWZ- wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-06 09:43:28
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-06 09:44:53
Informacja RODO
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-06 09:45:15
Pozwolenie na budowę
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-06 09:45:57
Standardy i wytyczne do projektowania siecistrukturalnych na terenie Politechniki Gdańskiej
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-06 09:47:42
Projekty
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-06 09:48:43
Przedmiary
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-06 09:54:26
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-11 09:41:20
Identyfikator postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-11 09:41:40
Klucz publiczny
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-17 12:14:04
Przedmiary ath
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-10 13:28:57
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 10.04.2020 r.
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-24 14:01:27
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 24.04.2020 r.
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-27 14:00:00
Kosztorysy ślepe ath
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-27 14:07:45
Formularz ofertowy zmieniony
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-27 15:02:40
Dokumentacja do odpowiedzi z dnia 27.04.2020r.
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-29 13:15:01
Wizja lokalna - informacja
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG