Postępowanie z dnia: 2020-09-24 13:07:33

Nr postępowania: ZP/226/008/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa symulatora słonecznego na potrzeby projektu "Zintegrowany prototyp foto-superkondensatora do magazynowania energii elektrycznej otrzymanej w wyniku konwersji promieniowania słonecznego"

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-09-24 13:06:46
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-24 13:07:10
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
pobierz