Postępowanie z dnia: 2020-09-24 13:07:33

Nr postępowania: ZP/226/008/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa symulatora słonecznego na potrzeby projektu "Zintegrowany prototyp foto-superkondensatora do magazynowania energii elektrycznej otrzymanej w wyniku konwersji promieniowania słonecznego"

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz: