Postępowanie z dnia: 2020-09-24 13:07:33

Nr postępowania: ZP/226/008/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa symulatora słonecznego na potrzeby projektu "Zintegrowany prototyp foto-superkondensatora do magazynowania energii elektrycznej otrzymanej w wyniku konwersji promieniowania słonecznego"

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2020-10-20 14:48:32
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz