Postępowanie z dnia: 2011-02-25 13:43:25

Nr postępowania: ZP/65/055/U/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dokumentacja projektowa remontu kapitalnego i przebudowy hali sportowej Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej położonego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 12 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-02-23 11:44:50
4 zał I 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-23 11:44:59
5 zał I 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-23 11:45:11
6 zał I 4 wykaz wykonanych usług
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-23 11:45:20
7 zał. I 5 ośw. o posiadaniu wymaganych upr bud
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-23 11:45:30
8 zał I 6 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-23 11:45:44
zał. II 1 Orzeczenie techniczne - Hala AOS PG
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-23 11:45:54
zał. II 2 Zalacznik Z-1 - Dokumentacja fotograficzna - AOS PG
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-23 11:46:03
zał. II 3 Zalacznik Z-2 Rysunki
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-23 11:46:11
zał. II 4 Zalacznik Z-3 Wyniki_badan
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-23 11:46:21
zał. II 5 Zalacznik Z-4 Obliczenia sprawdzajace - Hala AOS PG
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-23 11:46:32
zał. II 6 Zalacznik Z-5 Operat geodezyjny
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-23 11:46:41
zał. II 7 Plan sytuacyjny
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-25 13:40:27
2 specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2011-02-25 13:41:36
3 zał I 1 formularz oferty
pobierz