Postępowanie z dnia: 2011-08-26 10:49:18

Nr postępowania: ZP/318/055/R/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Zaprojektowanie i budowa nowej, kontenerowej stacji transformatorowej oraz likwidacja 2 szt wyeksploatowanych kontenerowych stacji transformatorowych na terenie Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-08-26 10:29:17
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-26 10:29:45
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-26 10:30:33
Oświadczenie - zał. 2
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-26 10:31:03
Oświadczenie - zał. 3
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-26 10:31:37
Umowa ( wzór) - zał. 4
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-26 10:32:21
Wykaz robót - zał. 5
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-26 10:32:55
Oświadczenie - zał. 6
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-26 10:33:37
Program funkcjonalno-użytkowy- zał. 7
pobierz