Postępowanie z dnia: 2015-04-10 08:41:37

Nr postępowania: ZP/105/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa mikroskopu, goniometru, wyposażenia laboratoriów, miernika, pompy, przecinarki, naczynia pomiarowego oraz płyt grzejnych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-04-15 09:08:57
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-15 09:12:51
załączniki do SIWZ wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2015-05-08 14:03:34
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2015-05-08 14:05:12
Zmienione załączniki-opisy oferowanych sprzętów
pobierz
Specyfikacja: 2015-05-15 11:42:37
Zmiana treści SIWZ 2
pobierz
Specyfikacja: 2015-05-15 11:43:51
załączniki 5-3,8c do SIWZ po zmianie treści SIWZ 2
pobierz