Postępowanie z dnia: 2015-04-10 08:41:37

Nr postępowania: ZP/105/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa mikroskopu, goniometru, wyposażenia laboratoriów, miernika, pompy, przecinarki, naczynia pomiarowego oraz płyt grzejnych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2015-06-09 14:07:54
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i V
pobierz
Wybór oferty: 2015-06-12 13:38:00
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II,III,IV,VI
pobierz
Wybór oferty: 2015-06-16 13:57:35
Informacja o unieważnieniu postępowania w części VII,VIII,IX
pobierz