Postępowanie z dnia: 2015-04-10 08:41:37

Nr postępowania: ZP/105/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa mikroskopu, goniometru, wyposażenia laboratoriów, miernika, pompy, przecinarki, naczynia pomiarowego oraz płyt grzejnych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2015-05-08 14:03:00
Odpowiedzi Zamawiającego
pobierz
Zapytanie: 2015-05-15 11:46:00
Odpowiedzi Zamawiającego 2
pobierz