Postępowanie z dnia: 2017-07-21 14:30:53

Nr postępowania: ZP/141/055/R/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

przebudowa i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-07-26 09:47:49
SIWZ - część I
pobierz
Specyfikacja: 2017-07-26 09:48:16
SIWZ część II - załączniki do SIWZ nr, 1, 3, 4, 5, 6
pobierz
Modyfikacja: 2017-08-22 14:16:39
umowa poprawiona 22.08.2017 r.
pobierz
Specyfikacja: 2017-07-26 09:50:14
załącznik nr 2a do SIWZ - JEDZ wersja PDF
pobierz
Specyfikacja: 2017-07-26 09:51:13
załącznik nr 2b do SIWZ - JEDZ wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2017-07-26 09:57:18
załącznik nr 7 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2017-07-26 10:18:55
załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT BUDOWLANY
pobierz
Specyfikacja: 2017-07-26 10:19:38
załącznik nr 9 do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY - CZĘŚĆ I
pobierz
Modyfikacja: 2017-08-22 08:01:40
załącznik PW_K_06 A Sala klubowa - schemat konstrukcji stalowej
pobierz
Modyfikacja: 2017-08-22 08:02:05
załącznik PW_wod-kan_opis
pobierz
Modyfikacja: 2017-08-22 08:26:15
załącznik PW_K_01_6 rysunek elementów płyty pod szybem
pobierz
Specyfikacja: 2017-07-26 10:20:17
załącznik nr 9 do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY - CZĘŚĆ II
pobierz
Specyfikacja: 2017-07-26 10:20:42
załącznik nr 9 do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY - CZĘŚĆ III
pobierz
Specyfikacja: 2017-07-26 10:21:32
załącznik nr 10 do SIWZ - STWIORB OGÓLNY
pobierz
Specyfikacja: 2017-07-26 10:22:33
załącznik nr 10 do SIWZ STWIORB BUDOWLANA
pobierz
Specyfikacja: 2017-07-26 10:23:14
załącznik nr 10 do SIWZ STWiORB ELEKTRYCZNE
pobierz
Specyfikacja: 2017-07-26 10:24:11
załącznik nr 10 do SIWZ STWiORB SANITARNE
pobierz
Specyfikacja: 2017-07-26 10:24:52
załącznik nr 11 do SIWZ PRZEDMIARY
pobierz
Specyfikacja: 2017-07-26 10:25:07
załącznik nr 12 do SIWZ DOKUMENTY DODATKOWE
pobierz
Specyfikacja: 2017-07-26 10:29:20
załączniki edytowalne do SIWZ nr 1, 4, 5, 6
pobierz
Specyfikacja: 2017-08-11 14:57:29
zmiana 1 treści SIWZ - 11.08.2017 r.
pobierz
Specyfikacja: 2017-08-22 14:14:39
pozwolenie na budowę
pobierz
Specyfikacja: 2017-08-22 14:40:53
zmiana treści SIWZ.22.08.2017
pobierz