Postępowanie z dnia: 2009-04-01 15:27:44

Nr postępowania: ZP/276/047/R/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na remont i adaptację dla potrzeb Biblioteki Głównej PG pomieszczenia nr 71 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2009-04-01 15:05:04
Specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2009-04-01 15:05:51
Załącznik I / 1 - Oferta
pobierz
Specyfikacja: 2009-04-01 15:06:38
Załącznik I / 2 - Oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2009-04-01 15:07:20
Załącznik I / 3 - Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2009-04-01 15:08:57
Załącznik II - Projekt techniczny
pobierz
Specyfikacja: 2009-04-01 15:10:37
Załącznik II - Projekt techniczny (część 1)
pobierz
Specyfikacja: 2009-04-01 15:11:30
Załącznik II - Projekt techniczny (część 2)
pobierz
Specyfikacja: 2009-04-01 15:13:08
Załącznik II - Projekt techniczny - Rejon planowania robót
pobierz
Specyfikacja: 2009-04-01 15:14:26
Załącznik II - Projekt techniczny - Szkic pomieszczenia
pobierz
Specyfikacja: 2009-04-01 15:15:35
Załącznik II - Projekt techniczny - Oświetlenie
pobierz
Specyfikacja: 2009-04-01 15:16:28
Załącznik II - Projekt techniczny - Rozmieszczenie gniazd
pobierz
Specyfikacja: 2009-04-01 15:17:46
Załącznik II - Projekt techniczny - Tablica TR
pobierz
Specyfikacja: 2009-04-01 15:18:55
Załącznik III - Przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2009-04-01 15:20:10
Załącznik III - Książka przedmiarów
pobierz
Specyfikacja: 2009-04-01 15:22:48
Załącznik III - Książka przedmiarów (przedmiar robót elektrycznych)
pobierz
Specyfikacja: 2009-04-01 15:24:30
Załącznik IV - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlanych
pobierz
Specyfikacja: 2009-04-01 15:25:59
Załącznik IV - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlanych - Część 2
pobierz
Specyfikacja: 2009-04-01 15:27:19
Załącznik V - Arkusz kalkulacyjny
pobierz