Postępowanie z dnia: 2022-02-24 12:32:03

Nr postępowania: ZZ/28/001/2022

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa konsultacji i opracowania ekspertyz na temat obecnych uwarunkowań dotyczących obiektów handlu targowego w tym działań samorządowych związanych z ich funkcjonowaniem; na potrzeby projektu finansowanego ze środków NCBiR (Gospostrateg) realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Architektury

Informacja o udzielaniu zamówienia:

Pobierz:
Informacja o udzielaniu zamówienia: 2022-03-22 08:03:57
Informacja o udzieleniu zamówienia
pobierz