Postępowanie z dnia: 2022-02-24 12:32:03

Nr postępowania: ZZ/28/001/2022

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa konsultacji i opracowania ekspertyz na temat obecnych uwarunkowań dotyczących obiektów handlu targowego w tym działań samorządowych związanych z ich funkcjonowaniem; na potrzeby projektu finansowanego ze środków NCBiR (Gospostrateg) realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Architektury

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz:
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2022-03-03 12:35:32
Informacja o zmianie terminu wraz ze zmianą Formularza Oferty
pobierz
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2022-03-03 12:36:00
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty po zmianie z dnia 03.03.2022r.
pobierz