Postępowanie z dnia: 2022-02-24 12:32:03

Nr postępowania: ZZ/28/001/2022

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa konsultacji i opracowania ekspertyz na temat obecnych uwarunkowań dotyczących obiektów handlu targowego w tym działań samorządowych związanych z ich funkcjonowaniem; na potrzeby projektu finansowanego ze środków NCBiR (Gospostrateg) realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Architektury

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-02-24 12:27:38
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu wraz z załącznikiem nr 2 (opis przedmiotu zamówienia)
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-02-24 12:27:49
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-02-24 12:28:10
Załącznik nr 3 - wzór umowy
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-02-24 12:28:27
Załącznik nr 4 - wykaz osób
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-03-03 12:36:26
Informacja o zmianie terminu wraz ze zmianą Formularza Oferty
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-03-03 12:36:38
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty po zmianie z dnia 03.03.2022r.
pobierz