Postępowanie z dnia: 2010-04-02 11:59:19

Nr postępowania: ZP 249/036/D/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Gospodarczy

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2010-04-02 11:57:50 pobierz