Postępowanie z dnia: 2010-04-02 11:59:19

Nr postępowania: ZP 249/036/D/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Gospodarczy

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2010-04-28 08:04:44 pobierz
Zapytanie: 2010-05-05 08:29:33
zmiana treści SIWZ
pobierz
Zapytanie: 2010-05-05 08:55:12
formularz rzeczowo-cenowy uwzględniający zmiany treści SIWZ
pobierz