Postępowanie z dnia: 2010-04-02 11:59:19

Nr postępowania: ZP 249/036/D/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Gospodarczy

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2010-05-24 14:19:49 pobierz