Postępowanie z dnia: 2010-04-02 11:59:19

Nr postępowania: ZP 249/036/D/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Gospodarczy

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2010-04-02 11:58:55 pobierz