Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2010-05-18 08:09:23

Nr postępowania: CRZP: ZP/309/008/R/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przebudowa węzła cieplnego i istniejących sieci cieplnych kolidujących z nowoprojektowanym obiektem podziemnym łączącym piwnice budynków A, B i C Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2010-05-17 14:47:47
3 zał I 1 formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:48:01
4 zał I 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:48:14
5 zał I 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:48:24
6 zał I 4 wykaz wykonanych robót
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:48:59
7 zał I 5 wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:49:09
8 zał I 6 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:49:37
9 zał. II projekt modernizacji istniejącego węzła cieplnego - str. tyt.
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:49:48
10 zał. II projekt modernizacji istniejącego węzła cieplnego - część opisowa
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:50:32
11 zał. II projekt modernizacji istniejącego węzła cieplnego - zestawienie materiałów
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:51:03
12 zał. II projekt modernizacji istniejącego węzła cieplnego - rys nr 1 plan sytuacyjny
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:51:13
13 zał. II projekt modernizacji istniejącego węzła cieplnego - rys. 2 schemat węzła cieplnego 3-funkcyjnego
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:51:24
14 zał. II projekt modernizacji istniejącego węzła cieplnego - rys. 3 rzut piwnic w budynku Chemii C
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:51:34
15 zał. II projekt modernizacji istniejącego węzła cieplnego - rys nr 4 rzut węzła w budynku Chemii C
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:51:47
16 zał. II projekt modernizacji istniejącego węzła cieplnego - rys nr 5_1 rozdzielacze inst. wewn. C.O.
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:52:01
17 zał. II projekt modernizacji istniejącego węzła cieplnego - rys nr 5_2 rozdzielacze instal. wewn. C.O.
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:52:13
18 zał. II projekt modernizacji istniejącego węzła cieplnego - rys nr 5_3 rozdzielacze instal. wewn. technologia
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:52:38
19 zał. II projekt modernizacji istniejącego węzła cieplnego - rys nr 5_4 rozdzielacze instal. wewn. technologia
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:52:50
20 zał. III projekt wykonawczy modernizacji i adaptacji pomieszczeń budynku WCH
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:53:02
21 zał. III projekt wykonawczy modernizacji i adaptacji pomieszczeń budynku WCH - rys. S1 sytuacja
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:53:13
22 zał. III projekt wykonawczy modernizacji i adaptacji pomieszczeń budynku WCH - rys. S2 plan zagospodarowania
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:53:26
23 zał. III projekt wykonawczy modernizacji i adaptacji pomieszczeń budynku WCH - rys. S3 rzut przejść podziemnych
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:53:37
24 zał. III projekt wykonawczy modernizacji i adaptacji pomieszczeń budynku WCH - rys. S4 profil przyłącza cieplnego
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:54:09
25 zał. III projekt wykonawczy modernizacji i adaptacji pomieszczeń budynku WCH - rys. S5 profile przekładanych sieci cieplnych
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:54:21
26 zał. III projekt wykonawczy modernizacji i adaptacji pomieszczeń budynku WCH - rys. S6 pom. węzła co przekroje
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:54:33
27 zał. IV przedmiar robót - str. tytuł.
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:54:45
28 zał. IV przedmiar robót - węzeł cieplny
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:54:57
29 zał IV przedmiar robót - prace demontażowe i budowlane
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:55:10
30 zał. IV przedmiar robót - przyłącze oraz przełożenie sieci ciepłowniczej
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-17 14:55:21
31 zał. V STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2010-05-18 08:08:58
2 specyfikacja
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG