Postępowanie z dnia: 2017-11-30 13:30:32

Nr postępowania: ZP/235/055/R/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

przebudowa i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul.Gabriela Narutowicza 11/12

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-12-04 08:52:46
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami nr 1, 3, 4, 5, 6
pobierz
Specyfikacja: 2017-12-04 08:58:37
Załącznik nr 2a do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia pdf.
pobierz
Specyfikacja: 2017-12-04 09:00:00
Załącznik nr 2b do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - doc.
pobierz
Specyfikacja: 2017-12-04 09:01:19
Załącznik nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2017-12-04 09:02:35
Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa - projekt budowlany
pobierz
Specyfikacja: 2017-12-04 09:03:42
załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy (część I)
pobierz
Specyfikacja: 2017-12-04 09:04:37
załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy (część II)
pobierz
Specyfikacja: 2017-12-04 09:05:18
załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy (część III)
pobierz
Specyfikacja: 2017-12-04 09:08:51
Załącznik nr 10 do SIWZ - STWIORB
pobierz
Specyfikacja: 2017-12-04 09:13:31
załącznik nr 11 do SIWZ - przedmiary robót
pobierz
Specyfikacja: 2017-12-04 09:14:36
załącznik nr 12 do SIWZ - dokumenty dodatkowe
pobierz
Modyfikacja: 2018-01-12 11:14:33
dodatkowe wyjaśnienia do projektu. 12.01.2018 r.
pobierz
Modyfikacja: 2018-01-12 11:15:22
Detal kasety rolety z g-k
pobierz
Specyfikacja: 2017-12-04 09:34:44
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej nr 1,4,5,6
pobierz
Specyfikacja: 2018-01-11 12:22:44
zmiana treści SIWZ - 11.01.2018 r. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
pobierz
Specyfikacja: 2018-01-12 11:13:08
zmiana treści SIWZ - 12.01.2018 r.
pobierz
Specyfikacja: 2018-01-19 15:03:31
załączniki do wyjaśnień z dnia 19.01.2018 r.
pobierz