Postępowanie z dnia: 2011-04-12 12:19:25

Nr postępowania: ZP/76/014/R/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie budynku dla "Laboratorium innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych źródeł energii LINTE^2" wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektrotechniki i Automatyki

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-04-12 10:38:12 pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 10:40:02
Załącznik Z1 - Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 10:40:35
Załącznik Z2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 10:41:14
Załącznik Z3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 10:41:44
Załącznik Z4 - Wykaz wykonanych robót
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 10:42:18
Załącznik Z5 - Wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 10:42:45
Załącznik Z6 - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 10:43:22
Załącznik Z7.1 - Pozwolenie na budowę cz. 1
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 10:43:52
Załącznik Z7.2 - Pozwolenie na budowę cz. 2
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 11:45:30
Załącznik Z8.1 - Projekt budowlany, cz. 1
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 11:45:51
Załącznik Z8.2 - Projekt budowlany, cz. 2
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 11:47:41
Załącznik Z8.3 - Projekt wykonawczy zagospodarowanie terenu + architektura + drogowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 11:48:18
Załącznik Z8.4 - Projekt wykonawczy konstrukcji fundamentów + dokumentacja geotechniczna
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 11:48:41
Załącznik Z8.5 - Projekt wykonawczy konstrukcji hali
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 11:49:10
Załącznik Z8.6 - Projekt wykonawczy konstrukcji budynku
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 11:49:32
Załącznik Z8.7 - Projekt wykonawczy branży sanitarnej, cz. 1
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 11:50:03
Załącznik Z8.7 - Projekt wykonawczy branży sanitarnej, cz. 2
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 11:50:15
Załącznik Z8.7 - Projekt wykonawczy branży sanitarnej, cz. 3
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 11:50:40
Załącznik Z8.8 - Projekt wykonawczy branży elektrycznej
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 11:51:21
Załącznik Z8.9 - Projekt architektury wnętrz
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 11:52:04
Załącznik Z8.10 - Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu działek sąsiadujących
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 11:52:21
Załącznik Z9 - STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-12 11:53:09
Załącznik Z11 - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-20 14:05:50
Załącznik Z8.9 - Projekt architektury wnętrz (wersja dwuplikowa, cz.1)
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-20 14:06:48
Załącznik Z8.9 - Projekt architektury wnętrz (wersja dwuplikowa, cz.2)
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-20 14:09:23
Załącznik Z10 - Przedmiar robót budowlanych
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-26 12:31:06
Modyfikacja treści SIWZ w związku z przedłużeniem terminu składania ofert do 12.05.2011
pobierz
Specyfikacja: 2011-05-06 13:25:34
Modyfikacja treści SIWZ w związku z odpowiedziami Zamawiającego udzielonymi w dn. 06.05.2011
pobierz
Modyfikacja: 2011-05-06 13:31:08
Załącznik Z1 w wersji edytowalnej (plik ZIP) - modyfikacja formularza oferty w związku z modyfikacją SIWZ z dn. 06.05.2011
pobierz