Postępowanie z dnia: 2010-02-10 09:20:19

Nr postępowania: ZP/159/047/R/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Modernizacja i rewitalizacja sali wykładowo-konferencyjnej Audytorium Chemiczne wraz z zapleczem

Jednostka Prowadząca: Dział Inwestycji i Remontów

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2010-02-08 09:19:50
2 specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 09:20:07
3 zał I 1 formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 09:20:18
4 zał I 2 oświadczenie art. 22 ust. 1
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 09:20:33
5 zał I 3 oświadczenie art. 24 ust. 1
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 09:20:44
6 zał I 5 wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 09:20:56
7 zał I 6 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 09:21:13
8 zał. II rysunek sytuacyjny
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:14:22
9 zał. IV STWIOR roboty budowlano-konserwatorskie
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:14:37
10 zał. IV STWIOR elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:14:47
11 zał. IV STWIOR sanitarna
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:15:01
12 zał. IV STWIOR SAP i DSO str tytuł
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:15:11
13 zał. IV STWIOR SAP i DSO
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:15:25
14 zał. III str tytuł przedmiar robót budowlano-konserwatorskich
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:15:37
15 zał. III przedmiar robót budowlano-konserwatorskich
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:16:00
16 zał. III str tytuł przedmiar robót - instalacje elektryczne
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:16:16
17 zał. III przedmiar robót - instalacje elektryczne
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:16:30
18 zał. III str tytuł przedmiar robót - instalacje c.o.
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:16:42
19 zał. III przedmiar robót - instalacje c.o.
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:16:55
20 zał. III przedmiar robót - instalacje gazowe
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:17:14
21 zał. III przedmiar robót uzupełniający - instalacje gazowe
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:17:26
22 zał. III przedmiar robót - wentylacja mechaniczna
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:17:37
23 zał. III str tytuł przedmiar robót - instalacja hydrantowa
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:17:48
24 zał. III przedmiar robót - instalacja hydrantowa
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:17:59
25 zał. III str tytuł przedmiar robót - SAP i DSO
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:18:10
26 zał. III przedmiar robót - SAP i DSO
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:18:21
27 zał. II pbw instalacji SAP i DSO 1. PBW strona tytułowa
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:18:30
28 zał. II pbw instalacji SAP i DSO 2. PBW opis techniczny
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:18:40
29 zał. II pbw instalacji SAP i DSO 3. PBW specyfikacja materiałów
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:18:50
30 zał. II pbw instalacji SAP i DSO 4. PBW rys. E816-01 schemat strukturalny SAP
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:19:32
31 zał. II pbw instalacji SAP i DSO 5. PBW rys. E816-02 schemat blokowy inst. systemu DSO
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:21:23
32 zał. II pbw instalacji SAP i DSO 6. PBW rys. E816-03 schematy strukturalne inst. zasilających centrali zamknięć ogniowych
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:21:39
33 zał. II pbw instalacji SAP i DSO 7. PBW rys. E816-04 plan inst. słaboprądowych (SAP i DSO)-poziom parteru
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:21:53
34 zał. II pbw instalacji SAP i DSO 8. PBW rys. E816-05 plan inst. słaboprądowych p+3,57_kl_sch
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:22:14
35 zał. II pbw instalacji SAP i DSO 9. PBW rys. E816-06 plan inst. słaboprądowych (DSO)- poziom 1 piętra
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:22:25
36 zał. II pbw instalacji SAP i DSO 10. PBW rys. E816-07 plan inst. płaboprądowych (SAP i DSO)-poziom 1 p. rzut sufitu
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:22:37
37 zał. II pbw instalacji SAP i DSO 11. PBW rys. E816-08 plan inst. słaboprądowych (SAP i DSO) poziom poddasza 2
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:22:50
38 zał. II pbw instalacji hydrantowej 1. PBW strona tytułowa
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:23:00
39 zał. II pbw instalacji hydrantowej 2. PBW opis techniczny
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:23:11
40 zał. II pbw instalacji hydrantowej 3. PBW rys.nr 1 rzut piwnic
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:23:44
41 zał. II pbw instalacji hydrantowej 4. PBW rys.nr 2 fragment rzutów
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:24:03
42 zał. II pbw instalacji wentylacji mechanicznej 1. PBW Opis techniczny
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:24:14
43 zał. II pbw instalacji wentylacji mechanicznej2. PBW Załącznik nr 1 Dobór nawiewników szczelinowych SLN 3
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:24:25
44 zał. II pbw instalacji wentylacji mechanicznej 3. PBW Rys. nr 1 Poziom stropu nad audytorium
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:24:36
45 zał. II pbw instalacji wentylacji mechanicznej 4. PBW Rys. nr 2 Poziom pomostu tehnicznego
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:24:52
46 zał. II pbw instalacji wentylacji mechanicznej 5. PBW Rys. nr 3 Przekrój A-A
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:25:04
47 zał. II pbw instalacji wentylacji mechanicznej 6. PBW Rys. nr 4 Przekrój B-B
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:25:15
48 zał. II pbw instalacji wentylacji mechanicznej 7. PBW Rys. nr 5 Przekrój C-C
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:25:26
49 zał. II pbw instalacji wentylacji mechanicznej 8. PBW Rys. nr 6 Rzut digestoriów
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:25:38
50 zał. II pbw instalacji wentylacji mechanicznej 9. PBW Rys. nr 7 chłodzenie serwerowni
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:25:48
51 zał. II pbw instalacji wentylacji mechanicznej 10. PBW Rys. nr 8 aparat wywiewny zw4
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:45:33
52 zał. II pbw przebudowy instalacji gazu 1. PBW strona tytułowa inst. gazu
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:45:47
53 zał. II pbw przebudowy instalacji gazu 2. PBW opis techniczny inst. gazu
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:45:59
54 zał. II pbw przebudowy instalacji gazu 3. PBW rys. G1 rzut poziomu audytorium-inwentaryzacja
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:46:12
55 zał. II pbw przebudowy instalacji gazu 4. PBW rys. G2 fragment rzutu poziomu audytorium-inwentaryzacja
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:46:37
56 zał. II pbw przebudowy instalacji gazu 5. PBW rys. G3 poziom audytorium-inwentaryzacja architektoniczna
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:46:49
57 zał. II pbw przebudowy instalacji gazu 6. PBW rys. G4 rzut poziomu audytorium-instalacja gazu
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:47:01
58 zał. II pbw przebudowy instalacji gazu 7. PBW rys. G5 fragment rzutu audytorium-instalacja gazu
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:47:14
59 zał. II pbw renowacji instalacji c.o. 1. PBW strona tytułowa inst co
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:47:25
60 zał. II pbw renowacji instalacji c.o. 2. PBW opis techniczny inst. c.o
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:47:52
61 zał. II pbw renowacji instalacji c.o. 3. PBW rys. co1 rzut parteru
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:48:05
62 zał. II pbw renowacji instalacji c.o. 4. PBW rys. co2 rzut poziomu szatni audytorium
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:48:19
63 zał. II pbw renowacji instalacji c.o. 5. PBW rys. co3 rzut I pietra audytorium
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:48:30
64 zał. II pbw instalacja elektryczna 1. PBW strona tytułowa elektryczny
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:48:43
65 zał. II pbw instalacja elektryczna 2. PBW Opis techniczny elektryczny
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:48:54
66 zał. II pbw instalacja elektryczna 3. PBW obliczenia oświetl
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:49:06
67 zał. II pbw instalacja elektryczna 4. PBW Warunki techniczne
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:49:20
68 zał. II pbw instalacja elektryczna 5. PBW Uzgodnienie
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:49:36
69 zał. II pbw instalacja elektryczna 6. PBW Załączniki
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:49:48
70 zał. II pbw instalacja elektryczna 7. PBW rys. E1 Piwnica
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:50:01
71 zał. II pbw instalacja elektryczna 8. PBW rys. E2 Parter
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:50:12
72 zał. II pbw instalacja elektryczna 9. PBW rys. E3 Klatka schod
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:50:23
73 zał. II pbw instalacja elektryczna 10. PBW rys. E4 Aula
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:50:34
74 zał. II pbw instalacja elektryczna 11. PBW rys. E5 Dach
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:50:44
75 zał. II pbw instalacja elektryczna 12. PBW rys. E6 Schemat instal
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:51:32
76 zał. II pbw instalacja elektryczna 13. PBW rys. E7 Schem monit ewakuac
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:51:43
77 zał. II pbw instalacja elektryczna 14. PBW rys. E8 Wyt wyk rozdzielnic
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:51:55
78 zał. II pbw konstrukcja 1. PBW Strona tytulowa konstrukcja
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:52:07
79 zał. II pbw konstrukcja 2. PBW Opis techniczny konstrukcja
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:52:18
80 zał. II pbw konstrukcja 3. PBW Obliczenia statyczne
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:52:35
81 zał. II pbw konstrukcja 4. PBW rys. K.1.0 lokalizacja elementów konstrukcyjnych
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:52:47
82 zał. II pbw konstrukcja 5. PBW rys. K.2.0 konstrukcja wiązara kratowego
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:52:59
83 zał. II pbw konstrukcja 6. PBW rys. K.3.0 konstrukcja pomostu roboczego
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 13:53:11
84 zał. II pbw konstrukcja 7. PBW rys. K.4.0 układ krat pomostu technicznego
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:13:59
85 zał. II pbw architektura 1. PBW Opis techniczny_architektura
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:14:14
86 zał. II pbw architektura 2. PBW FOT. DO OPISU TECHNICZNEGO
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:14:26
87 zał. II pbw architektura 3. PBW rys. A1 zagospodarowanie terenu
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:14:38
88 zał. II pbw architektura 4. PBW rys. A2 rzut dachu audytorium
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:14:50
89 zał. II pbw architektura 5. PBW rys. A3 rzut poddasza +13,00
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:15:04
90 zał. II pbw architektura 6. PBW rys. A4 rzut poddasza +11,36
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:15:34
91 zał. II pbw architektura 7. PBW rys. A5 rzut sufitu audytorium
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:15:47
92 zał. II pbw architektura 8. PBW rys. A6 rzut parteru audytorium stan istniejący
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:16:00
93 zał. II pbw architektura 9. PBW rys. A7 parter audytorium-projekt posadzki
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:16:11
94 zał. II pbw architektura 10. PBW rys. A8 parter audytorium-projekt oświetlenia
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:16:24
95 zał. II pbw architektura 11. PBW rys. A9 przekrój podłużny A-A
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:16:36
96 zał. II pbw architektura 12. PBW rys. A10 przekrój poprzeczny B-B
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:16:48
97 zał. II pbw architektura 13. PBW rys. A11 przekrój poprzeczny C-C
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:16:59
98 zał. II pbw architektura 14. PBW rys. A12 przekrój poprzeczny D-D
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:17:13
99 zał. II pbw architektura 15. PBW rys. A13 Elewacja wschodnia
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:17:27
100 zał. II pbw architektura 16. PBW rys. A14 Elewacja północna
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:17:40
101 zał. II pbw architektura 17. PBW rys. A15 Elewacja zachodnia
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:17:53
102 zał. II pbw architektura 18. PBW rys. A16 klatka schodowa-projekt posadzki
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:18:07
103 zał. II pbw architektura 19. PBW rys. A17 klatka schodowa-projekt oświetlenia
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:18:20
104 zał. II pbw architektura 20. PBW rys. A18 klatka schodowa-rozwinięcia ścian 1
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:18:31
105 zał. II pbw architektura 21. PBW rys. A19 klatka schodowa-rozwinięcie ścian 2
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:19:13
106 zał. II pbw architektura 22. PBW rys. A20 klatka schodowa-kolorystyka1
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:19:26
107 zał. II pbw architektura 23. PBW rys. A21 klatka schodowa-kolorystyka2
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:19:39
108 zał. II pbw architektura 24. PBW rys. A22 rzut audytorium-stan istniejący
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:20:32
109 zał. II pbw architektura 25. PBW rys. A23 rzut audytorium + pom. 1211, 1212 i 122-proj. posadzki
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:20:43
110 zał. II pbw architektura 26. PBW rys. A24 rzut audytorium + pom. 1211, 1212 i 122-proj. elementy wyposażenia
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:20:56
111 zał. II pbw architektura 27. PBW rys. A25 audytorium-rozwinięcia ścian 1-1 i 5-5
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:21:07
112 zał. II pbw architektura 28. PBW rys. A26 audytorium-rozwinięcia ścian 2-2, 3-3, 44-, 6-6, 7-7 i 8-8
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:21:20
113 zał. II pbw architektura 29. PBW rys. A27 audytorium-kolorystyka1
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:21:32
114 zał. II pbw architektura 30. PBW rys. A28 audytorium-kolorystyka2
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:21:46
115 zał. II pbw architektura 31. PBW rys. A29 audytorium-kolorystyka3
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:21:58
116 zał. II pbw architektura 32. PBW rys. A30 audytorium-kolorystyka4
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:22:10
117 zał. II pbw architektura 33. PBW rys. A31 przekroje E-E i F-F
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:22:21
118 zał. II pbw architektura 34. PBW rys. A32 przekroje G-G i H-H
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:22:36
119 zał. II pbw architektura 35. PBW rys. A33 ściana południowo-zachodnia audytorium-rekonstrukcja regałów A i B
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:22:48
120 zał. II pbw architektura 36. PBW rys. A34 audytorium-stół laboratoryjny
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:23:28
121 zał. II pbw architektura 37. PBW rys. A35 audytorium-detal boazerii
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:23:40
122 zał. II pbw architektura 38. PBW rys. A36 audytorium-zaplecki i siedziska do odtworzenia
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:23:52
123 zał. II pbw architektura 39. PBW rys. A37 pom. nr 122-rozwinięcie ścian-projekt
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:24:03
124 zał. II pbw architektura 40. PBW rys. A38 pom. 121_1, 121_2 i 122 projekt oświetlenia
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:24:18
125 zał. II pbw architektura 41. PBW rys. A39 pom. 121_1-proj. szklanej ściany
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:24:29
126 zał. II pbw architektura 42. PBW rys. A40 audytorium-detal rampy oświetleniowej
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:24:42
127 zał. II pbw architektura 43. PBW rys. A41 audytorium-wisząca lampa rekonstruowana-projekt
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:24:53
128 zał. II pbw architektura 44. PBW rys. A42 audytorium-detal ornamentu malowidła
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:25:48
129 zał. II pbw architektura 45. PBW rys. A43 architektura detal mocowania rolet okiennych
pobierz
Specyfikacja: 2010-02-08 14:26:00
130 zał. II pbw architektura 46. PBW rys. A44 zestawienie stolarki drzwiowej
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-05 12:35:01
131 zał I 4 wykaz wykonanych robót
pobierz