Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2010-03-26 15:57:35

Nr postępowania: CRZP/253/009/R/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie remontu ciagów komunikacyjnych II, III i IV piętra w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2010-03-26 14:00:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 14:01:35
Załącznik I/1 do siwz - formularz oferty
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 14:02:26
Załącznik I/2 do siwz- oświadczenie
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 14:04:20
Załącznik I/3 do siwz-oświadczenie
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 14:05:40
Załącznik I/4 do siwz-wykaz wykonanych robót
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 14:06:10
Załącznik I/5 do siwz - wykaz osób
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 14:06:49
Załącznik I/6 do siawz- oświadczenie
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 14:07:13
Załącznik I/7 do siwz - wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-26 14:45:49
Załącznik II do siwz - projekt budowlany
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 14:46:53
Rysunek 1
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 14:47:18
Rysunek 2
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 14:47:34
Rysunek 3
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 14:47:50
Rysunek 4
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 14:48:07
Rysunek 5
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 14:51:47
Szczegóły dotyczące gablot
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-26 14:53:43
Załącznik III do siwz- projekt budowlano-wykonawczy branża elektryczna
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 14:55:53
Załącznik IV - plan instalacji oświetlenia i gniazd
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 14:56:56
Załącznik V - schemat strukturalny oswietleniem nocnym
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-26 15:04:49
Załącznik VI - projekt architektura
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 15:05:36
Załącznik VI/2 - projekt architektura spis rysunków
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 15:06:06
Załącznik VI/3
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 15:06:32
Załącznik VI/4
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 15:16:36
Załącznik IV/5
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 15:17:18
Załącznik IV/6
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 15:18:19
Załącznik IV/7
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-26 15:21:33
Załącznik VII/1 foto stan istniejacy
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 15:22:56
Załącznik VII/2- foto stan istniejacy
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 15:23:31
Załącznik VII/3-foto stan istniejący
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-26 15:25:36
Załącznik VIII/1 - foto stan po remoncie
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 15:26:11
Załącznik VIII/2 - foto stan po remoncie
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 15:26:40
Załącznik VIII/3 - foto stan po remoncie
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 15:27:13
Załącznik VIII/4 - foto stan po remoncie
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 15:27:45
Załącznik VIII/5 - foto stan po remoncie
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 15:28:20
Załącznik VIII/6 - foto stan po remoncie
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-26 15:37:04
Załącznik IX do siwz - STWIORB -strona tytułowa
pobierz
Modyfikacja: 2010-03-26 15:37:48
Załącznik X STWIORB - część ogólna
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-26 15:38:40
Załącznik XI - SSTWIORB - roboty w zakresie burzenia
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-26 15:39:31
Załącznik XII - SSTWIORB - Kładzenie i wykładanie podłóg
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-26 15:40:50
Załącznik XIII - SSTWIORB - instalowanie sufitów
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-26 15:42:15
Załącznik XIV - SSTWIORB - roboty malarskie
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-26 15:43:05
Załącznik XV SSTWIORB - roboty w zakresie stolarki budowlanej
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-26 15:43:45
Załącznik XVI SSTWIORB - instalacje elektryczne
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-26 15:44:57
Załącznik XVII - przedmiar branża budowlana
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-26 15:45:27
Załącznik XVIII - przedmiar branża elektryczna
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG