Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2010-09-29 14:33:59

Nr postępowania: CRZP: ZP/438/047/R/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Budowa obiektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu

Jednostka Prowadząca: Dział Inwestycji i Remontów

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2010-09-30 14:46:08
Specyfikacja - SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 14:54:44
SIWZ - Załącznik I/6 - wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:03:11
SIWZ - Załącznik II/1 - PW Architektura
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:03:48
SIWZ - Załącznik II/2 - PW Zagospodarowanie terenu
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:04:11
SIWZ - Załącznik II/3 - PW Architektura wnętrz
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:04:27
SIWZ - Załącznik II/4 - PW Mała architektura
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:05:49
SIWZ - Załącznik II/5 - PW Przygotowanie terenu pod budowę z rozbiórkami istniejącego zagospodarowania terenu i bilansem mas zie
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:06:20
SIWZ - Załącznik II/6 - PW Drogi
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:07:15
SIWZ - Załącznik II/7 - Informacja BIOZ
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:07:47
SIWZ - Załącznik II/8 - PW Konstrukcja
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:08:10
SIWZ - Załącznik II/9 - PW Instalacje wod.-kan
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:08:30
SIWZ - Załącznik II/10 - PW kanalizacja deszczowa
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:08:56
SIWZ - Załącznik II/11 - PW przełożenie gazociągu
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:09:13
SIWZ - Załącznik II/12 - PW Przyłącze cieplne
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:09:42
SIWZ - Załącznik II/13 - PW Instalacje wewnętrzne wod.-kan
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:10:06
SIWZ - Załącznik II/14 - PW Kompaktowy węzeł cieplny
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:11:24
SIWZ - Załącznik II/15 - PW Instalacje C.O., Z.N. i wody lodowej
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:12:04
SIWZ - Załącznik II/16 - PW Instalacja wentylacji i klimatyzacji
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:12:43
SIWZ - Załącznik II/17 - PW Instalacje sprężonego powietrza
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:15:13
SIWZ - Załącznik II/18 - PW Technologii pomieszczeń laboratoryjnych
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:15:45
SIWZ - Załącznik II/19 - PW Wytyczne wykonania automatyki budynku
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:16:43
SIWZ - Załącznik II/20 - PW Przebudowy linii kablowych SN-15kV i nn 0,4kV
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:17:11
SIWZ - Załącznik II/21 - PW Stacji transformatorowej abonenckiej
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:17:57
SIWZ - Załącznik II/22 - PBW Instalacji elektrycznych i teletechnicznych
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:18:21
SIWZ - Załącznik II/23 - PW Budowa przyłącza teletechnicznego
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:18:54
SIWZ - Załącznik II/24 - Projekt budowlany tom 1
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:19:13
SIWZ - Załącznik II/25 - Projekt budowlany tom 2
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:20:20
SIWZ - Załącznik III/1 - Przedmiar robót branży budowlanej
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:20:33
SIWZ - Załącznik III/2 - Przedmiar robót branży sanitarnej
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:20:47
SIWZ - Załącznik III/3 - Przedmiar robót branży elektrycznej
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:21:40
SIWZ - Załącznik IV - STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:22:11
SIWZ - Załącznik V - Decyzja pozwolenia na budowę UM w Gdańsku
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-30 15:22:27
SIWZ - Załącznik VI - Decyzja PWKZ w Gdańsku
pobierz
Specyfikacja: 2010-10-01 08:30:32
3 zał I 1 formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2010-10-01 08:31:07
4 zał I 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
pobierz
Specyfikacja: 2010-10-01 08:31:34
5 zał I 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
pobierz
Specyfikacja: 2010-10-01 08:32:29
6 zał I 4 wykaz wykonanych budów
pobierz
Specyfikacja: 2010-10-01 08:33:13
7 zał I 5 wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2010-10-01 08:34:13
9 zał. I 7 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
pobierz
Specyfikacja: 2010-10-01 08:34:37
10 zał I 8 oświadczenie rejestracyjne
pobierz
Specyfikacja: 2010-10-18 11:39:52
zmiana treści specyfikacji.1
pobierz
Specyfikacja: 2010-10-18 11:41:21
zał do zmiany treści specyfikacji 1.8 zał. I 6 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-11-03 12:25:28
zmiana treści specyfikacji.2
pobierz
Specyfikacja: 2010-11-03 12:26:09
zał do zmiany treści specyfikacji 2.wzór umowy
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG