Postępowanie z dnia: 2017-02-08 14:42:51

Nr postępowania: K/1/055/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Centrum STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziemnym dla Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, zlokalizowanego przy ul. Traugutta w Gdańsku

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2017-02-17 08:11:12
Zapytania i wyjaśnienia
pobierz
Zapytanie: 2017-04-07 14:28:03
Zapytania i wyjaśnienia_2
pobierz
Zapytanie: 2017-04-12 14:26:59
Zapytania i wyjaśnienia_3
pobierz
Zapytanie: 2017-04-13 12:37:28
Zapytania i wyjaśnienia_4
pobierz
Zapytanie: 2017-04-19 14:00:06
Zapytania i wyjaśnienia_5
pobierz
Zapytanie: 2017-04-25 12:27:56
Zapytania i wyjaśnienia_6
pobierz
Zapytanie: 2017-04-28 08:24:22
Zapytania i wyjaśnienia_7
pobierz
Zapytanie: 2017-05-05 13:41:49
Zapytania i wyjaśnienia_8
pobierz
Zapytanie: 2017-05-08 15:03:28
Zapytania i wyjaśnienia_9
pobierz