Postępowanie z dnia: 2010-07-30 10:36:36

Nr postępowania: CRZP: ZP/375/008/R/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Budowa podziemnego łącznika pomiędzy budynkami Chemia A, Chemia B i Chemia C Wydziału Chemicznego wraz z przełożeniem kolizyjnych sieci na terenie Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2010-07-30 07:55:52
zał. II 1 PW Opis techniczny Architektura (1)
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:56:06
zał. II 2 PW Uwaga dot.instal. kanalizacji deszczowej
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:56:17
zał. II 3 PW rys A1 sytuacja
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:56:27
zał. II 4 PW rys A2 plansza tyczeń
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:56:38
zał. II 5 PW rys A3 zbiorczy plan wyburzeń
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:56:57
zał. II 6 PW rys A4 rzut przejść podziemnych
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:57:08
zał. II 7 PW rys A5 przekrój A-A
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:57:19
zał. II 8 PW rys A6 przekrój B-B
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:57:29
zał. II 9 PW rys A7 przekrój C-C
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:57:46
zał. II 10 PW rys A8 przekrój D-D
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:57:57
zał. II 11 PW rys A9 przekrój E-E
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:58:07
zał. II 12 PW rys A10 przekrój F-F
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:58:17
zał. II 13 PW rys A11 przekroje G-G, H-H
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:58:27
zał. II 14 PW rys A12 przekrój J-J
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:58:36
zał. II 15 PW rys A13 przekrój K-K
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:58:58
zał. II 16 PW rys A14 elewacja zachodnia
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:59:08
zał. II 17 PW rys A15 rzut sufitu podwieszanego w laboratoriach przedsionku 2 i K2
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:59:19
zał. II 18 PW rys A16 rzut rozmieszczenia oświetlenia w holu 5 Chemii B
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:59:28
zał. II 19 PW rys A17 elewacja wschodnia - układ kamienia elewacyjnego
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 07:59:39
zał. II 20 PW rys A18 detal 4 - mocowanie balustrady 1
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:00:41
zał. II 21 PW rys A19 balustrada 2 - rozmieszczenie słupków
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:00:51
zał. II 22 PW rys A20 detal 5 - mocowanie balustrady 2
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:01:03
zał. II 23 PW rys A21 balustrada 3 - rozmieszczenie słupków
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:01:13
zał. II 24 PW rys A22 detal 6 - mocowanie balustrady 3
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:01:42
zał. II 25 PW rys A23 detal 7 - czerpnia
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:01:53
zał. II 26 PW rys A24 osłony ścian F-K, J-B - konstrukcja
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:02:01
zał. II 27 PW rys A25 osłony ścian 4-1, 1-4, 3-5, 5-3 - konstrukcja
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:02:11
zał. II 28 PW rys A26 rozwinięcia osłon ścian F-K, J-B
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:02:22
zał. II 29 PW rys A27 rozwinięcia osłon ścian 4-1, 1-4, 3-5, 5-3
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:02:32
zał. II 30 PW rys A28 osłona ścian - detale A, B, C
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:02:42
zał. II 31 PW rys A29 osłona ścian - zestawienie stali
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:02:50
zał. II 32 PW rys A30 osłona ścian - zestawienie szkła i blach
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:03:01
zał. II 33 PW rys A31 kolorystyka osłon ścian korytarzy
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:03:10
zał. II 34 PW rys A32 detal 8 - klatka schodowa K1
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:03:22
zał. II 35 PW rys A33 detal 9 - klatka schodowa K3
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:03:33
zał. II 36 PW rys A34 detal 10 - klatka schodowa K2
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:03:43
zał. II 37 PW rys A35 zestawienie szkieł świetlików K2 oraz laboratoriów
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:03:52
zał. II 38 PW rys A36 zestawienie szkieł świetlika K1
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:04:01
zał. II 39 PW rys A37 zestawienie stolarki drzwiowej
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:04:10
zał. II 40 PW rys A38 rozwinięcia ścian toaleta męska
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:04:19
zał. II 41 PW rys A39 rozwinięcia ścian toaleta damska
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:04:28
zał. II 42 PW rys A40 toaleta męska kolorystyka
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:04:36
zał. II 43 PW rys A41 toaleta damska - kolorystyka
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:05:54
zał. II 1 PW opis stechniczny Konstrukcja (2)
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:06:55
zał. II 2 PW Zestawienie rysunków
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:07:06
zał. II 3 PW rys K-1-1 konstrukcja fundamentów
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:07:15
zał. II 4 PW rys K-2-1 konstrukcja stropu na poz. +12.57, +13.25
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:07:25
zał. II 5 PW rys K-2-2 konstrukcja stropu na poz. +13.60
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:07:35
zał. II 6 PW rys K-2-3 konstrukcja płyty posadzkowej na poz. +12.93
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:08:12
zał. II 7 PW rys K-2-4 konstrukcja płyty posadzkowej na poz. +12.93
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:08:28
zał. II 8 PW rys K-3-1 konstrukcja ściany w osi 1, 2, 3, 4
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:09:42
zał. II 9 PW rys K-3-2 konstrukcja ściany w osi 5, 6
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:09:53
zał. II 10 PW rys K-3-3 konstrukcja ściany w osi A, B, C, D, E
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:10:03
zał. II 11 PW rys K-3-4 konstrukcja ściany w osi F, G, H, J
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:10:12
zał. II 12 PW rys K-3-5 konstrukcja ściany w osi I, K oraz podciągu między osiami 5-6
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:10:32
zał. II 13 PW rys K-3-6 konstrukcja ściany przy osi 5 oraz obudowy czerpni
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:10:42
zał. II 14 PW rys K-4-1 konstrukcja studni doświetlającej
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:10:51
zał. II 15 PW rys K-4-2 konstrukcja kanałów instalacyjnych i ściany oporowej
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:11:01
zał. II 16 PW rys K-5-1 konstrukcja schodów
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:11:49
zał. II 1 PW opis techniczny drogi (3)
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:11:58
zał. II 2 PW rys orientacja
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:12:07
zał. II 3 PW rys 1 plan sytuacyjno wysokościowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:12:16
zał. II 4 PW rys 2 profile podłużne
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:12:27
zał. II 5 PW rys 3 przekroje normalne
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:12:58
zał. II 6 PW rys 4 szczegóły konstrukcyjne
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:14:04
zał. II 1 PW Opis techniczny wentylacja mechaniczna i chłodzenie (4)
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:14:15
zał. II 2 PW Specyfikacja urządzeń
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:14:32
zał. II 3 PW rys 1 Rzut posadzki
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:14:42
zał. II 4 PW rys 2 Rzut sufitu
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:14:52
zał. II 5 PW rys 3 Przekroje A-A,B-B, C-C, D-D,Widok W
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:15:03
zał. II 6 PW rys 4 Przekrój E-E
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:15:44
1 PW opis techniczny instalacje wod - kan (5)
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:15:55
zał. II 2 PW rys S1 rzut przejść podziemnych
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:16:05
zał. II 3 PW rys S2 przekroje; aksonometria
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:16:14
zał. II 4 PW rys S3 rozwinięcie inst. kanalizacji sanitarnej
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:16:24
zał. II 5 PW rys S4 rozwinięcie przekładanych inst. kanal. technologicznej i wody
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:17:42
zał. II 1 PW opis techniczny przyłącze i sieci wod - kan (6)
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:17:58
zał. II 2 PW rys S1 sytuacja
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:18:07
zał. II 3 PW rys S2 plan zagospodarowania
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:18:19
zał. II 4 PW rys S3 rzut przejść podziemnych
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:18:34
zał. II 5 PW rys S4 profil przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:19:16
zał. II 6 PW rys S5 profil przyłączy kanalizacji deszczowej
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:24:21
zał. II 1 PW opis techniczny instalacja grzewcza (7)
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:24:31
zał. II 2 PW rys 1 rzut przejść podziemnych
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:24:51
zał. II 1 PW opis techniczny instalacje SAP i DSO (8)
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:25:13
zał. II 2 PW Uzgodnienia
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:25:23
zał. II 3 PW rys E843-00 specyfikacja materiałów
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:25:33
zał. II 4 PW rys E843-01_RevA plan zagospodarowania terenu - sieci teletechniczne
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:25:43
zał. II 5 PW rys E843-02 plan instalacji słaboprądowych - SAP i DSO
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:25:55
zał. II 6 PW rys E843-03 schemat strukturalny instalacji SAP
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:26:06
zał. II 7 PW rys E843-04 schemat strukturalny instalacji DSO
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:26:15
zał. II 8 PW rys E843-05_RevA plan przełożenia kabli światłowodowych
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:26:24
zał. II 9 PW rys E843-06 szczegół prowadzenia kanalizacji teletech. nad proj. łącznikiem
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:40:47
zał. II 1 PW opis techniczny instalacje elektryczne (9)
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:41:18
zał. II 2 PW Warunki zasilania ekektrycznego
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:41:27
zał. II 3 PW wykaz opraw oświetleniowych
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:41:38
zał. II 4 PW Oprawy oświetleniowe wzory 1-6
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:41:47
zał. II 5 PW Koryto instalacyjne
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:41:56
zał. II 6 PW rys E1 sytuacja
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:42:07
zał. II 7 PW rys E2 budynek B piwnice trasa ułożenia wlz
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:42:17
zał. II 8 PW rys E3 budynek C piwnice trasa ułożenia światłowodu
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:42:31
zał. II 9 PW rys E4 rzut przejść podziemnych instalacje elektryczne
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:42:41
zał. II 10 PW rys E5 schemat strukturalny instalacji elektrycznych
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 08:42:51
zał. II 11 PW rys E6 schemat strukturalny instalacji teletechnicznych
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:47:47
zał. II 1 PW opis techn przełoż sieci elektr i oświetl terenu (10)
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:48:00
zał. II 2 PW wykaz opraw oświetleniowych
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:48:09
zał. II 3 PW Oprawy oświetleniowe wzory a-b
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:48:20
zał. II 4 PW rys E1 sytuacja sieci
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:48:52
zał. IV 2 rys. 1 Tymczasowy dojazd dla budowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:49:38
zał. IV 1 STWIORB
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:50:14
zał. III 1 Przedmiar robót - roboty budowlane
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:50:23
zał. III 2 Przedmiar robót - drogi
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:50:32
zał. III 3 Przedmiar robót - wentylacja i chłodzenie
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:50:46
zał. III 4 Przedmiar robót - instalacja grzewcza
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:51:16
zał. III 5 Przedmiar robót - instalacja wod-kan.
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:51:25
zał. III 6 Przedmiar robót Przyłącza wod-kan i przełożenie sieci wod-kan.
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:51:34
zał. III 7 Przedmiar robót - instalacje teletechniczne SAP i DSO
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:51:46
zał. III 8 Przedmiar robót instalacje elektryczne
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:51:55
zał. III 9 Przedmiar robót przełożenie sieci elektrycznych i oświetlenie terenu
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:54:12
2 specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:54:22
3 zał I 1 formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:54:33
4 zał I 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w pos?
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:54:51
5 zał I 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z po?
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:55:02
6 zał I 4 wykaz wykonanych robót
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:55:11
7 zał I 5 wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2010-07-30 09:55:22
8 zał I 4 wzór umowy
pobierz