Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2010-03-11 11:48:44

Nr postępowania: CRZP: ZP/222/047/R/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont korytarzy Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej na poziomie 000 w blokach A, B i G zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12

Jednostka Prowadząca: Dział Inwestycji i Remontów

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2010-03-10 14:29:41
7 zał. II PW Opis techniczny architektura
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:29:51
8 zał. II PW zał. 1 wzorce opraw oświetleniowych
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:29:59
9 zał. II PW zał. 2 ławki w holu szatniowym
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:30:57
10 zał. II PW zał. 3 wyposażenie ruchome
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:31:10
11 zał. II PW RYS_A-00 elementy istniejące do demontażu i modernizacji
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:31:30
12 zał. II PW RYS_A-01 elementy projektowane
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:31:43
13 zał. II PW RYS_A-02 projektowany układ posadzki
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:31:53
14 zał. II PW RYS_A-03 rozmieszczenie opraw oświetleniowych
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:32:03
15 zał. II PW RYS_A-04 rozwinięcie ścian korytarza
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:32:12
16 zał. II PW RYS_A-05.1 pomieszczenie szatni-rzut,przekroje
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:32:21
17 zał. II PW RYS_A-05_2 pomieszczenie szatni-przekroje
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:32:29
18 zał. II PW RYS_A-06 zestawieie stolarki
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:32:40
19 zał. II PW RYS_A-07 rysunek szczegółowy gabloty
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:32:49
20 zał. II PW RYS_A-08 rysunek szczegółowy okien
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:33:03
21 zał. II PW RYS_A-09 rysunek szczegółowy drzwi bramnych
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:33:44
22 zał. II PW RYS_A-10 rysunek szczegółowy drzwi do wymiany
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:33:55
23 zał. II PW RYS_A-11 rysunek szczegółowy zabudowy grzejników
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:34:07
24 zał. II PW RYS_A-12 rysunek szczegółowy lustra
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:34:18
25 zał. II PW RYS_A-13 kolorystyka
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:34:29
26 zał. II PW RYS_A-14 rysunek szczegółowy obudowy baterii oświetlenia awaryjnego
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:34:41
27 zał. II PW Instalacje elektryczne
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:35:08
28 zał. II PW Tabela dozoru przewodów i zabezpieczeń oraz obliczenia par?
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:35:17
29 zał. III Przedmiar roboty budowlane
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-10 14:35:27
30 zał. III Przedmiar instalacje elektryczne
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-11 09:50:54
3 zał I 1 formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-11 09:51:05
4 zał I 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-11 09:51:16
5 zał I 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-11 10:32:23
6 zał I 4 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-11 10:40:44
2 specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2010-03-11 10:44:17
31 zał. IV STWiORB
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG