Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2012-12-14 15:20:05

Nr postępowania: ZP/463/050/R/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Budowa Budynku B Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość z parkingiem podziemnym, układem drogowym oraz infrastrukturą techniczną.

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-12-19 13:51:36
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 13:52:03
wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:27:09
PB PZT CZ. ARCHITEKTURA
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:27:30
PB PZT CZ. DROGI
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:27:48
PB PZT CZ. SIECI I PRZYŁĄCZA SANITARNE
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:28:06
PB PZT CZ. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE I OŚWIETLENIOWE
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:28:21
PB PZT CZ. SIECI TELETECHNICZNE
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:32:23
PB ARCH CZ. ARCHITEKTURA do rys. 12
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:32:38
PB ARCH CZ. ARCHITEKTURA do rys 21
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:32:56
PB ARCH CZ. KONSTRUKCJA
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:33:18
PB ARCH CZ. INSTALACJE SANITARNE
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:33:34
PB ARCH WENTYLACJA
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:33:35
PB ARCH WENTYLACJA
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:33:59
PB ARCH INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:34:18
PB ARCH INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:34:34
PB ROZBIÓRKI BUDYNKU DZIAŁU GOSPODARCZEGO
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:43:05
PW ARCHITEKTURA do rys. 13
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:43:25
PW ARCHITEKTURA rys. 14 do 26
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:43:41
PW ARCHITEKTURA do rys. 38
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:45:13
PW ARANŻACJA WNĘTRZ do rys. 8
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:45:25
PW ARANŻACJA WNĘTRZ do rys. 18
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:45:59
PW ARANŻACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ SANITARNYCH do rys. 35
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:46:13
PW ARANŻACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ SANITARNYCH od rys. 36
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:46:34
PW KONSTRUKCJA
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:46:51
PW SIECI I PRZYŁĄCZA WOD-KAN ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:47:07
PW WYSOKOTEMPERATUROWEJ SIECI CIEPLNEJ
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:47:23
PW SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:47:39
PW SIECI TELETECHNICZNE
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:47:57
PW INSTALACJA WOD-KAN I KANALIZACJI DESZCZOWEJ
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:48:12
PW INSTALACJE GRZEWCZE
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:48:26
PW TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPLNEGO
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:48:46
PW INSTALACJE SPRĘŻONEGO POWIETRZA
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:49:03
PW WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:49:23
PW INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:49:40
PW INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:50:00
PW TECHNOLOGIA FONTANNY
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:50:30
PW SCENARIUSZ POŻAROWY
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:50:47
PW OZNAKOWANIE POŻAROWE
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:51:03
PW DROGI
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:51:18
PW UKSZTAŁTOWANIE TERENU
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:51:37
INWENTARYZACJA ZIELENI
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:51:53
PW ILUMINACJA FASADY BUDYNKU
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:52:12
PW ODWODNIENIE WYKOPU
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:52:27
PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:52:44
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-19 16:53:03
PRZEDMIARY ROBÓT
pobierz
Specyfikacja: 2013-01-03 11:19:51
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG